website informatie

1. Het overstappen van Frontpage op Dreamweaver voor het maken van de website heeft de nodige problemen opgeleverd.

De opbouw van het ene programma is niet simpelweg over te zetten op het andere. Sommige links, kleurenschema's, lettertypen e.d. werken wel, maar andere niet. Zo werd de frame-indeling niet overgenomen.

Daarom moeten we een geheel nieuwe site bouwen waarbij we gebruik kunnen maken van nieuwere technieken. Het kleurschema hebben we tegelijkertijd veranderd.

Omdat alles opnieuw gemaakt moet worden, vordert de opbouw langzaam maar wel gestaag. De tabellen bevatten nieuwere en meer gegevens en worden soms in een andere vorm gegoten. Een aantal tabellen moet zelfs geheel opnieuw in een database gezet (en gekoppeld) worden.

2. De handtekeningen van 1712 zijn nu herplaatst (06-07-2010).

 

3. De databases van de speciekohieren van de dorpen Schraard, Schettens en Longerhouw. Alle gezinshoofden staan vermeld over de jaren 1748 tm 1805 (12-11-2010)

4. Grafieken

Als eerste grafische verwerking van de bewonersgegevens is hier een grafiek geplaatst van de uitverhuizers van Arum tussen 1751-1760.

Voor een overzicht van overledenen gezinshoofden in Wonseradeel 1748-1760 klik hier. Om een grafiek van alle gezinshoofden in die periode te bekijken, klik hier.

startpagina terug
laatste nieuws